کوکا کولا ماشین کمپانی الکتریکی هیجان انگیز

کوکا کولا: ماشین کمپانی الکتریکی هیجان انگیز دنیای خودرو

گت بلاگز اخبار اجتماعی پرونده پلاسکو هنوز در دادسراست / کارشناسی مفصلی راجع به قصور و تقصیر نهاد‌ها و

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص آخرین اوضاع پرونده پلاسکو توضیحاتی را ارائه کرد. 

پرونده پلاسکو هنوز در دادسراست / کارشناسی مفصلی راجع به قصور و تقصیر نهاد‌ها و

دادگستری تهران: پرونده پلاسکو هنوز در دادسراست / کارشناسی مفصلی راجع به قصور و تقصیر نهاد ها و بخش های متفاوت انجام شده

عبارات مهم : آخرین

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص آخرین اوضاع پرونده پلاسکو توضیحاتی را ارائه کرد.

غلامحسین اسماعیلی در حاشیه پنجمین دوره مسابقه های قرآن کریم قوه قضاییه خاص کارکنان و خانواده در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین اوضاع پرونده اتفاق پلاسکو گفت: پرونده هنوز در دادسرا است و تحقیقات مفصل و کارشناسی های متعددی انجام شده است است.

وی افزود: در رابطه با جانباختگان و مالباختگان اتفاق و همچنین در ارتباط با اصل وقوع اتفاق و نهاد ها و بخش های متفاوت که کارشناسان در بروز اتفاق سهمی جهت قصور و تقصیر آن ها قائل هستند کارشناسی مفصلی انجام شده است و پرونده مراحل نهایی را طی می کند.

پرونده پلاسکو هنوز در دادسراست / کارشناسی مفصلی راجع به قصور و تقصیر نهاد‌ها و

واژه های کلیدی: آخرین | پرونده | پلاسکو | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs